Eğitim Hakkında:

Çağımızın iletişim çağı olduğunu kimse yadsıyamaz. Bilginin bu kadar hızlı yayıldığı bir çağda, doğru iletişim en az kişisel donanım kadar önemlidir. Röportaj mı vereceksin, televizyon programına konuk mu olacaksın, basınla sürekli iletişim halinde misin? Kuracağın doğru iletişim ile kariyer basamaklarını ikişer ikişer çıkarken yanlış kuracağın iletişim ile kariyerine daha başlamadan son verebileceğinin farkında mısın?

Katılımcı Profili: Basın ile iletişimde bulunan, demeç veren, röportaj yaptıran, şöhret olan (iş adamı, oyuncu, sporcu, sanatçı, antrenör, yazar, medyatik) herkes.

Sunulan kazanımlar:
Basın karşısında doğru duruş, tavır ve iletişim
Doğru röportaj verme
Doğru mesajı verme
Marka olacak cümleleri belirleme
Algı yaratma
İstenmeyen durumlardan kaçınma yöntemleri

Eğitim içeriği: