Sektöre donanımlı ve bilinçli oyuncular yetiştirmek için buradayız! Hem Temel Oyunculuk hem Sektörel oyunculuk için yeni dönem 1 Ekim 2016 Cumartesi günü başlıyor!
900